Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Miasto i Gmina Wolbrom » Aktualności » 2013 » Czerwiec » Nowe taryfy za wodę i ścieki
Wyszukiwarka

Aktualności

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Nowe taryfy za wodę i ścieki

2013-06-28 10:58:40

WZWiK, jak nakazują przepisy, przygotował wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na kolejny okres rozliczeniowy od 10 sierpnia 2013 r. do 9 sierpnia 2014 r. Nowe stawki spowodują, że przeciętna 4-osobowa rodzina, zużywając przykładowo 7 m3 wody, zapłaci za nią w miesiącu o 0,84 zł więcej, a ze ściekami będzie to o 1,82 zł więcej niż obecnie.


W uzasadnieniu do projektu uchwały zapisano co zrobił zakład w roku bieżącym i dlaczego podwyżka, choć niewielka, jest konieczna. Dowiadujemy się więc, że: Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zarządza 236 km sieci wodociągowej i 122,6 km przyłączy wodociągowych  oraz 25,2 km  sieci kanalizacyjnej i 14,4 km przyłączy kanalizacyjnych. Zakład dostarcza wodę do 5.937 odbiorców i odprowadza ścieki za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej od 1.486 odbiorców usług oraz odbiera ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. 
Świadczone usługi zapewniają:
-  ciągłość dostawy wody o odpowiedniej jakości,
-  niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
-  ochronę interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem ochrony środowiska
   i optymalizacji kosztów.
WZWiK Wolbrom zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, a jakość wody dostarczanej przez zakład, jak również jakość ścieków oczyszczonych i powstający osad podlega systematycznej kontroli zgodnie z przepisami prawa. Badania wykonywane są przez akredytowane laboratoria z Miechowa, Katowic, Krakowa i Pszczyny. W ramach posiadanych środków Zakład wykonuje remonty urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w celu poprawy jakości świadczenia usług, ograniczenia strat wody oraz ochrony środowiska. Zgłaszane przez odbiorców usług awarie usuwane są bezzwłocznie, a dostawy wody i odbiór ścieków realizowane w sposób ciągły i niezawodny.

W 2012 roku dokonano wymiany 4.454,00 mb sieci wodociągowej na rury PE wraz z przyłączami oraz 150,00 mb sieci kanalizacyjnej i 15 mb przyłączy kanalizacyjnych. Ponadto dokonano remontu pomieszczeń w budynku na ujęciu Pompka Kolejowa - montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego, został również przeprowadzony kompleksowy remont układów sterowania i oprogramowania automatyki i kontroli pracy oczyszczalni ścieków.

Ceny i stawki opłat określone przez zakład w taryfie zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów odpowiadających kosztom prowadzonej działalności w roku obrachunkowym, których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych pod względem księgowym i pod względem przeprowadzonych badań, różnic kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zmian warunków ekonomicznych, wielkości usług i uwarunkowań technicznych (stopień zanieczyszczenia, koszty oczyszczania, eksploatacji i utrzymania, stopień obciążenia urządzeń, prowadzona działalność gospodarcza i lokalne uwarunkowania). Taryfa zawiera podatek od nieruchomości w wysokości 664.058,00 zł.

W taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków nie uwzględniono środków na modernizację oczyszczalni ścieków w Wolbromiu jak również środków na wystąpienie poważniejszych awarii na oczyszczalni, uwzględniony został natomiast wzrost kosztów spowodowany jej utrzymaniem (tj. wzrostem cen energii, jak również zwiększeniem wielkości jej zużycia, zakupami materiałów eksploatacyjnych oraz wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska).

Na pytanie w jaki sposób można zaoszczędzić na energii elektrycznej dyrektor WZWiK Adam Kamionka tłumaczył, że przestarzałe urządzenia obsługujące oczyszczalnię można tylko wymienić, ponieważ nie ma już do nich części zastępczych, dlatego konieczna jest kompleksowa modernizacja oczyszczalni. Inwestycja nabierze tempa po uzyskaniu pozwolenia na budowę, na które czekamy już od ponad roku. Koszty realizacji przygotowanego już projektu szacowane są na ok. 30 mln zł.
Dyrektor Kamionka poinformował także, że w ciągu ostatnich 10 lat wymieniono 50 km wodociągu (przypomnijmy – całość to 236 km), co stanowi ok. 5 km rocznie, i - choć potrzeby są większe - to na więcej przedsiębiorstwa nie stać. Obecnie straty na naszym dość sfatygowanym wodociągu wynoszą 39% (na przeciętnym nowym wodociągu ok. 20%)

Mając na uwadze wszystkie składowe kosztów i konieczność samofinansowania WZWiK wnioskował o:
•    podwyżkę cen wody dla wszystkich odbiorców z 4,40 zł/m3 na 4,51 zł/m3 (4,75 zł brutto na 4,87 zł brutto – wzrost o 0,12 zł)
•    pozostawienie na niezmiennym poziomie stawki opłaty abonamentowej dotyczącej zaopatrzenia w wodę w wysokości 6,50 zł/odbiorca/m-c (7,02 zł brutto),
•    pozostawienie na niezmiennym poziomie stawki opłaty abonamentowej od urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 1,00 zł/odbiorca/m-c (1,08 zł brutto),
•    podwyżkę cen ścieków dla dostawców z grupy 1, do której należą: gospodarstwa domowe, osiedla mieszkaniowe i ich administracja, szkoły i przedszkola, Urząd Miasta i podległe mu zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne, placówki służby zdrowia, apteki i laboratoria, KRUS i Policja, ośrodki kultu religijnego, ośrodki sportowo-rekreacyjne, domy pomocy i opieki społecznej oraz urzędy terenowej administracji państwowej) z 4,88 zł/m3 na 5,01 zł/m3 (5,27 zł brutto na 5,41 zł brutto – wzrost o 0,14 zł), a dla dostawców z grupy 2, do której zalicza się zakłady prowadzące działalność handlową, przemysłową, produkcyjną, składową, transportową lub usługową, innych niż wymienionych w pierwszej grupie, z 9,75 zł/m3 na 10,01 zł/m3 (10,53 zł brutto na 10,81 zł brutto – wzrost o 0,28 zł),
•    pozostawienie na niezmiennym  poziomie stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynikającej z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług w wysokości 90,75 zł/przyłączenie (98,01 zł brutto).

Zakład  taryfowe ceny i stawki opłat skalkulował i zróżnicował w taki sposób, żeby zapewnić:
•    uzyskanie z wpłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności zakładu,
•    motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczenia zanieczyszczenia ścieków,
•  eliminację subsydiowania skrośnego, czyli pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług, przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców
•    łatwość obliczania i sprawdzania należności za świadczenie usług.

W trakcie dyskusji na posiedzeniach komisji oraz powtórnie na sesji niektórzy radni pytali czy burmistrz nie może całkowicie zwolnić WZWiK z podatku, co zmniejszyłoby stawkę za wodę i ścieki. W odpowiedzi na te pytania skarbnik Jan Turek poinformował, że z zasady podatki muszą płacić wszyscy, a zwolnienie może być wyłącznie sporadyczne i było już wykorzystywane przez zakład. W ubiegłym roku WZWiK zapłacił do budżetu gminy ok. 600 tys. podatku, ale Gmina zainwestowała w rozwój majątku zakładu ok. 3 mln. zł (m. in. powstała nowa nitka kanalizacji w Grabiu, ul. Polnej, Norwida, Łukasińskiego i 1 Maja).

Rada Miejska w Wolbromiu przegłosowała przyjęcie nowych taryf 9 głosami „za”, przy 5 przeciwnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 3 radnych było nieobecnych na sesji.

Ewa Barczyk
 

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 0 (Ocen: 0)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Warta
LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa Załęże Portal Samorządowy budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom Termomodernizacja gimnazjium Termomodernizacja 1 Termomodernizacja szkoły w Chełmie Termomodernizacja ZS Gołaczewy Termomodernizacja ZS Wierzchowisko PROW Ekopartnerzy

Wolbrom.pl na Facebooku