Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Miasto i Gmina Wolbrom » Aktualności » 2015 » Styczeń » Budżet na 2015 uchwalony
Wyszukiwarka

Aktualności

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Budżet na 2015 uchwalony

2015-01-29 20:51:42

Prawie w ostatnim możliwym terminie Rada Miejska w Wolbromiu przyjęła budżet na rok 2015. Na prośbę burmistrza Adama Zielnika, który zapowiedział wprowadzenie w niedługim czasie istotnych zmian w zapisach projektu budżetu przygotowanego jeszcze przez poprzednika, pozytywnie zaopiniowany przez RIO projekt został uchwalony bez większej dyskusji. Gmina Wolbrom rozpoczyna kadencję w dobrej kondycji i z dużym potencjałem.


W uzasadnieniu do przedłożonego projektu skarbnik Jan Turek przypomniał, że podobnie jak w latach ubiegłych do głównych celów projektu budżetu na rok 2015 należy zaliczyć realizację zadań nałożonych na gminę, kontynuację przedsięwzięć wcześniej rozpoczętych, a także ogólnie pojęty dalszy rozwój gminy. Przy opracowaniu projektu budżetu brano jak zwykle pod uwagę podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (wzrost PKB, inflacja, stopa bezrobocia, stopy procentowe) podane przez Ministerstwo Finansów. Projekt budżetu uwzględnia także ograniczenia, które określone są w ustawie o finansach publicznych.

Dochody budżetu ustalono na kwotę 60 724 017 zł, czego 57 018 333 zł to dochody bieżące, a 3 705 684 zł. - majątkowe.
Wydatki zaś ustalono na poziomie 59 724 017 zł, z tego wydatki bieżące to 51 211 139,59 zł, a wydatki majątkowe – 8 512 884,41zł.
Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 1 mln zł stanowi nadwyżkę, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów.

Do ważniejszych planowanych źródeł dochodów zaliczone zostały:
- subwencja w kwocie 16.104.087 zł określona przez Ministra Finansów (w stosunku do roku ubiegłego jest to mniej o 1.292 tys. zł),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.809.424 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.400.000 zł (co odpowiada wykonaniu za rok 2014),
- podatek od nieruchomości – 8.800.000 zł obliczony na podstawie stawek uchwalonych przez radę gminy,
- podatek rolny 1.000.000 zł obliczony przy założeniu ceny żyta według komunikatu GUS,
- podatek od środków transportowych – 1.350.000 zł na poziomie wykonania roku 2014 przy tych samych stawkach podatkowych,
- opłata targowa 700.000 zł (czyli na dotychczasowym poziomie przy niezmienionych stawkach opłat),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 410.000 zł (czyli na poziomie wykonania roku 2014).

Kolejnym ważnym źródłem dochodów są dotacje. Ich ogólna wartość wynosi 10.586.337,38 zł. Większość z nich dotyczy zadań zleconych – 5.473.321 zł, z czego większość zostanie przeznaczona na realizacje zadań z zakresu Pomocy Społecznej – 5.335.873 zł. Dotacje w wysokości 3.463.205,38 zł pochodzące z funduszu Unii Europejskiej to efekt zakończonych zarówno w 2014 r. zadań współfinansowanych z funduszy UE jak również przewidzianych do zakończenia na początku roku 2015.
Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży mienia w wysokości 700.000 zł to są one bardzo realne z uwagi na sprzedaż gruntu w Strefie Ekonomicznej. Ponadto przewiduje się sprzedaż działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych. Pozostałe dochody majątkowe dotyczą głównie zwrotu dofinansowania programów współfinansowanych ze środków UE o charakterze inwestycyjnym.
Zaplanowane wpływy z tytułu opłat za śmieci w kwocie 1.800.000 zł, które mogą zostać przeznaczone wyłącznie na rozliczenie tego zadania, zostały obliczone przy zastosowaniu dotychczasowych stawek. Po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór śmieci stawki te – a tym samym i wpływy – mogą ulec zmianie.

Układ i struktura zaplanowanych na 2015 r. nie uległy większej zmianie w stosunku do okresu poprzedniego. Nadal największą pozycję stanowią wydatki na oświatę i edukację i jest to 25 mln zł, co stanowi 41,8% wszystkich wydatków budżetowych. W roku 2014 stanowiło to na etapie projektu budżetu 41,3%. Nominalnie na etapie projektu budżetu wydatki na oświatę wzrastają o 1,2 mln zł. Jak wyjaśnia skarbnik - wzrost wydatków w sferze oświaty występuje w każdej pozycji (w rozdziałach) związanych z finansowaniem: szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów i dowozu do szkół. Na Pomoc Społeczną przewidziano 11.370.982,43 zł tj. 19% (spadek o 0,9%). Na administrację 6.288.591 zł tj. 10,5% (wzrost o 0,2%). Łącznie te pozycje dają 42,6 mln zł i stanowią 71,4% czyli o 0,1% mniej niż rok temu.

Do ważniejszych pozycji po stronie wydatków należy poza tym:
- Transport i łączność – 2.834.750 zł z czego 2.334.750 zł dotyczy dróg wojewódzkich (realizacja projektu budowy obwodnicy oraz budowa chodników przy drodze Olkusz – Wolbrom),
- Bezpieczeństwo publiczne – 1.245.000 zł, z czego najwięcej ma zostać przeznaczone na działalność OSP – 800.000 zł, w tym na inwestycję 480.000 zł.
Dotacje dla Instytucji Kultury wzrosły minimalnie w stosunku do roku 2014 r.

 Do ważniejszych wydatków inwestycyjnych należą:
- drogi wojewódzkie (obwodnica i budowa chodników) 2.334.750 zł,
- OSP 480.000 zł,
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.274.089,33 zł, w tym planowana modernizacja oczyszczalni 3.000.000 zł oraz trwająca obecnie budowa kanalizacji w Łobzowie i w ul. Kościuszki - łącznie 2.274.089,33 zł.

Projekt budżetu przewiduje uzyskanie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.000.000 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, co pozwoli praktycznie na całkowite spłacenie tych zobowiązań Gminy.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały budżetowej Gmina nie przewiduje w roku przyszłym zaciągania kredytów czy pożyczek o ile oczywiście nie wystąpi taka potrzeba. Taka sytuacja może wystąpić np. gdyby Gmina przystąpiła do realizacji jakichś wymagających dużych nakładów projektów. Być może zajdzie również potrzeba zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie lub sięgnięcie po inną pomoc finansową na planowaną modernizację oczyszczalni.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano realizację kilku projektów, na które środki zostały zabezpieczone w budżecie. Znalazły się wśród nich m.in. : zaplanowany do końca roku 2016 program usuwania azbestu, realizowane przez szkoły programu unijne Comenius i Erazmus, budowa świetlicy wiejskiej w Zarzeczu, kanalizacja Łobzowa i ul. Kościuszki w Wolbromiu, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Wolbrom, a także projekt modernizacji oczyszczalni ścieków.
Szczegóły przyjętego budżetu można znaleźć w BIP. Burmistrz Adam Zielnik zapowiedział, że już na najbliższej sesji do przyjętego projektu zostaną wprowadzone duże korekty.

Ewa Barczyk
 

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 0 (Ocen: 0)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Dyżurna apteka

Przy Rynku

Wolbrom, ul. Krakowska 2

32-340 Wolbrom

tel. 32 647 79 80

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Wymiana kotłów węglowych 1
Wymiana kotłów węglowych 2
Warta
LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa Załęże Portal Samorządowy budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom Termomodernizacja gimnazjium Termomodernizacja 1 Termomodernizacja szkoły w Chełmie Termomodernizacja ZS Gołaczewy Termomodernizacja ZS Wierzchowisko PROW EkopartnerzyWolbrom.pl na Facebooku