Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Miasto i Gmina Wolbrom » Aktualności » 2018 » Korzystaj z darmowej porady prawnej
Wyszukiwarka

Losowe zdjęcie

Kolejna udana impreza fundacji Rosa Vita

Ankieta

Czy gmina powinna zbudować zatoki przystankowe przy przychodni na Skalskiej, kosztem miejsc parkingowych?
TAK, przystanki są niezbędne dla osób starszych i mniej sprawnych
 
209
NIE, przystanki nie będą należycie wykorzystane
 
182
Ankieta została zamknięta.

Znajdź nas

Śledź nasz profil na portalach społecznościowych

YouTube

Pogoda

Aktualności

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Korzystaj z darmowej porady prawnej

2018-01-12 10:00:37

Powiat Olkuski ponownie został objęty działaniem programu nieodpłatnej pomocy prawnej działającym w Polsce od 2016 r. Wykonanie zadań w ramach programu powierzono samorządom na szczeblu powiatów, które wraz z wybranymi, organizacjami pozarządowymi odpowiadają za jego realizację. Darmową pomoc prawną mogą uzyskać osoby spełniające jedno z kryteriów określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ramach darmowego poradnictwa prawnego, osoby spełniające kryteria mogą liczyć również w szczególności na przygotowanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Olkuskiego w 2018 r.
 
Punkt w Gminie Olkusz – prowadzony na podstawie porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach, udzielającym porad prawnych jest radca prawny. 
Punkt zlokalizowany jest w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, al. 1000-lecia 15c, pok. nr 7. 
Harmonogram: poniedziałki, środy i piątki - od 8.00 do 12.00, wtorki i czwartki od 11.00 do 15.00.
 
Punkt w Gminie Wolbrom – prowadzony na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, udzielającym porad jest adwokat. 
Punkt zlokalizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20.
Harmonogram: poniedziałki, środy i piątki –od 8.00 do 12.00  oraz we wtorki i czwartki od godz. 11.00 do 15.00.

Punkt w Gminie Klucze – prowadzony przez organizację pozarządową - Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 6/6, udzielającym porad jest adwokat.                
Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Klucze,  ul. Partyzantów 1, pok. nr 119.
Harmonogram: poniedziałki, wtorki, czwartki od godziny 11.00 do 15.00 oraz w środy od 8.00 do 12.00 i piątki od 07.30 do 11.30.
 
Punkt w Gminie Trzyciąż - prowadzony przez organizację pozarządową – Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą  w Warszawie ul. Chmielna 6/6, udzielającym porad jest  adwokat.
Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, lok. nr 31.
Harmonogram: poniedziałki  i czwartki od godziny 14.00 do 18.00, wtorki, środy i piątki od 8.00 do 12.00.
 
Punkt w Gminie Bolesław - prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” z siedzibą w Olkuszu  ul. K.K. Wielkiego 12, udzielającym porad jest adwokat.
Punkt zlokalizowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Bolesławiu, ul. Główna 46, pok. nr 1 (parter).
Harmonogram: poniedziałki, środy od 11.00 do 15.00, we wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 12.00.

 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, nieodpłatna  pomoc prawna obejmuje:
 
1)   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 
2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 
3)   udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 
4)   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 
1)   podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 
2)   z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 
3)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, której:
 
1)   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 
2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 
3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 
4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 
5)   która nie ukończyła 26 lat, lub
 
6)   która ukończyła 65 lat, lub
 
7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 
8)   która jest w ciąży.
 
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
 
- pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 
- pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 
- pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 
- pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 
-  pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 
- pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
 
- pkt 8 -  wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 0 (Ocen: 0)

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:



Losowy film

DK wolbrom
Warta
LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa Załęże Portal Samorządowy





Wolbrom.pl na Facebooku