Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Przewodnik interesanta » Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka

Losowe zdjęcie

Strażacy ochotnicy pokazali co potrafią

Ankieta

Czy gmina powinna zbudować zatoki przystankowe przy przychodni na Skalskiej, kosztem miejsc parkingowych?
TAK, przystanki są niezbędne dla osób starszych i mniej sprawnych
 
209
NIE, przystanki nie będą należycie wykorzystane
 
182
Ankieta została zamknięta.

Znajdź nas

Śledź nasz profil na portalach społecznościowych

YouTube

Pogoda

Ochrona Środowiska

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Ochrona Środowiska

Referat Ochrony Środowiska – ROŚ
pok. 203, pok. 207
tel. 32 6442304 wew. 301, 316
 
Skład osobowy Referatu Ochrony Środowiska:
Aneta Perek – kierownik Referatu
Izabela Palacz – inspektor
Teresa Baran – inspektor

Do zadań  Referatu Ochrony Środowiska należy:
1. Prowadzenie kontroli gospodarki wodnej na terenie gminy.
2. Prowadzenie zadań wynikających z ochrony przed powodzią.
3. Zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach.
4. Tworzenie terenów zieleni miejskiej łączących się w miarę możliwości z terenami zalesionymi.
5. Udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów, pobieranie opłat i wymierzanie kar.
6. Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem infrastruktury dla pracowniczych ogrodów działkowych.
7. Udział w projektowaniu planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania porządku i czystości.
8. Prowadzenie działań w zakresie wykorzystywania, transportu, unieszkodliwiania oraz gromadzenia odpadów i innych zanieczyszczeń, mających na celu ochronę powierzchni ziemi, wód i powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem,
9. Prowadzenie działań zapewniających budowę składowisk odpadów komunalnych, urządzeń kanalizacyjnych i komunalnych oczyszczalni ścieków oraz urządzeń do unieszkodliwiania odpadów i zapewniających prawidłową eksploatację tych urządzeń.
10. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez jednostki organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami stałymi i płynnymi.
11. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletów publicznych.
12. Prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem dotyczącym postępowania z odpadami wytwarzanymi w ilości od 1 tony do 1000 ton rocznie, z wyłączeniem odpadów komunalnych.
13. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie środowiska.
14. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa geologicznego.
15. Prowadzenie ewidencji studni publicznych, źródeł, studni głębinowych i ujęć wodnych.
16. Nadzorowanie wykonywania konserwacji i remontów studni publicznych.
17. Wprowadzanie rozwiązań technicznych zwiększających zasoby wodne.
18. Występowanie z wnioskami o ściganie za wykroczenia określone w ustawie o ochronie przyrody.
19. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy - "Prawo wodne”.
20. Współdziałanie z odpowiednimi organami w zakresie oświaty rolniczej oraz propagowanie zasad opłacalności produkcji rolnej w warunkach gospodarki rynkowej.
21. Organizowanie szkoleń i pogadanek dla rolników.
22. Współpraca z jednostkami obsługującymi rolnictwo oraz organizowanie i pomoc w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej.
23. Praca na rzecz tworzenia grup producentów i spółdzielni rolników – pomoc organizacyjna.
24. Informowanie rolników w zakresie możliwości zbytu płodów rolnych oraz zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej.
25. Współpraca ze stowarzyszeniami rolniczymi działającymi na terenach wiejskich.
26. Współpraca z organizatorami szkoleń, konkursów i przeglądów rolniczych, folklorystycznych itp.
27. Prowadzenie identyfikacji zwierząt hodowlanych.
28. Wydawanie zezwoleń na hodowlę psów ras agresywnych.
29. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.
30. Przeznaczanie kwot otrzymanych z czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki na cele społeczne gminy oraz hodowlę i ochronę zwierząt.
31. Współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie.
32. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zaraźliwą, a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wścieklizną, podjęcie starań mających na celu jego schwytanie lub zabicie, a w razie konieczności powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji.
33. Wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej.
34. Podawanie do wiadomości publicznej lub osób zainteresowanych informacji o zarządzanych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania.
35. Współpraca z lecznicami dla zwierząt.
36. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów.
37. Wzywanie do wykonania określonych czynności lub przeprowadzenie wykonania zastępczego.
38. Wydawanie poświadczeń w zakresie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
39. Wnioskowanie o wydanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
40. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
41. Współprca z Kołami Gospodyń Wiejskich.
42. Ogranizacja dożynek gminnych.
43. Wspołpraca z ODR.
44. Koordynowanie i organizowanie zebrań sołtysów.
45. Koordynowanie i organizowanie wyborów sołtysów.
46. Koordynowanie i organizowanie wyborów do Izb Rolniczych.

W zakresie zadań zleconych:
1. Wydawanie zezwoleń na uprawianie maku i konopi.
2. Aktualizacja wykazów indywidualnych gospodarstw i działek rolnych.
3. Przeprowadzanie spisów rolnych.

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 3,2 (Ocen: 9)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Warta
LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa Załęże Portal Samorządowy budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom Termomodernizacja gimnazjium Termomodernizacja 1 Termomodernizacja szkoły w Chełmie Termomodernizacja ZS Gołaczewy Termomodernizacja ZS Wierzchowisko PROW

Wolbrom.pl na Facebooku